Als ondernemer wil je bezig zijn met je eigen business en zo min mogelijk tijd en energie stoppen in ICT tools die je hierbij moeten helpen. Maar je bent je ook bewust dat juist ICT één van de pijlers is binnen het bedrijfsproces die bijdraagt aan groei en efficiency. Een vertrouwde en heldere samenwerking met een partner volgens jouw wensen is dan de eerste stap.

ICT is niet alleen techniek

Zonder twijfel is kennis over de techniek een van de belangrijkste componenten bij het beheer van een ICT omgeving. Maar in de samenwerking met gebruikers blijkt dat heldere afspraken over responsetijden,  registratie maar zeker ook communicatie sterk bepalend zijn bij de beleving over de geleverde ICT diensten.

Met de dienst DA Servicedesk borgen we een aantal kernactiviteiten. Allereerst zorgen we er voor dat we met een door ons beheerde tool altijd toegang hebben.  Verder maken we een registratie van de omgeving in ons CMDB systeem en houden deze periodiek up-to-date.

Voor de uitvoering van het beheer adviseren wij een aantal afspraken te plannen. Een vaste beheerder komt dan on-site en verzorgt de audit van het systeem op basis van een aantal basis controles en zal over zijn bevindingen  terugkoppeling geven. Zeker ook door gebruikers worden deze vaste bezoeken als zeer nuttig ervaren omdat ze dan op vaste momenten terecht kunnen met hun vragen en opmerkingen.

Mocht er zich toch een onverwachte storing voor doen, kun je deze met hoge prioriteit in behandeling laten nemen.

Meer weten?

Laat je door Drechtstad Automatisering informeren. Bel voor een afspraak en/of een gedegen advies op basis van je situatie en behoeften via 078-630 74 41 of vul het informatie aanvraag formulier in zodat wij contact kunnen opnemen.

Meer informatie