Door Dave Maasland – Managing Director van ESET Nederland is een interessant artikel geschreven:
Waarom “GDPR Compliancy”geen status, maar een streven isLink naar artikel

Het positieve van de gehele GDPR hype vinden wij de versnelde bewustwording die ontstaat over het beveiligen van data en persoonsgegevens.
IT is zeker een belangrijke schakel als technisch hulpmiddel, maar is een zinloze tool als er bedrijfsbreed niet bewust naar processen wordt gekeken.  Hoe goed je de voordeur ook beschermt, wanneer je ruimte laat op het keukenraam blijft het risico bestaan.

Vanuit IT adviseren wij bedrijven om op dit moment bewust na te denken over de volgende maatregelen / procedures:

  • Wachtwoordbeleid – toelichting
  • Twofactor Autentication – toelichting
  • Encryptie van data die lokaal wordt opgeslagen
  • Back-up procedure