ICT BEHEER MET DAVE

Digitalisering is niet meer weg te denken op de werkplek van veel medewerkers binnen een organisatie. En een moderne onderneming biedt de gedigitaliseerde data en informatie ook aan zijn klanten/afnemers. Anytime, anyplace en anywhere willen we tegenwoordig toegang hiertoe.

Een ondernemer met toekomstvisie wil en zal de digitalisering van zijn bedrijfsprocessen in zijn strategische plannen opnemen. Wat hij niet wil is tijd en aandacht moeten besteden aan de beschikbaarheid, continuïteit en veiligheid van de ingezette ICT middelen. Hiervoor wil je DAVE in dienst !

Wie is DAVE ?

DAVE staat voor DA Virtuele Engineer. Het is ons concept voor inzet van ICT tooling, standaardisatie van processen & controles, kennis en visie die we samenbrengen in de DA Managed Services.

Zeker ook door de opkomst van Cloud toepassingen en het nieuwe werken, waarbij medewerkers niet meer gebonden zijn aan plaats en/of tijd, is een continue proactieve monitoring en dynamische uitvoering/bijsturing van de diverse security onderdelen van groot belang. Voorkomen kunnen we uiteindelijk niets, maar met DAVE borg je wel in veel grote mate de continuïteit, kwaliteit en gezamenlijke verantwoordelijkheid. De DA Managed Services van DAVE zijn beschikbaar in een drietal supportlevels

2D support

De basis van alle supportlevels is dat we de diverse tooling die we ter beschikking hebben installeren & activeren om zo proactief bepaalde componenten of de gehele ICT omgeving te monitoren.
We controleren de gehele infrastructuur en signaleren bepaalde (toekomstige) verstoringen. De vervolg-actie is dat we attenderen en in overleg bepalen hoe we verder opvolgen/acteren. Deze werkzaamheden worden binnen dit level op regie basis verrekend. Naast deze remote werkzaamheden zullen er in overleg ook een aantal onsite beheer bezoeken worden ingepland. Uitvoering van deze werkzaamheden is op regie basis

Tal-9011
Selective focus of miniature engineer and worker maintenance and fixed problem harddisk of Personal computer (PC) on blurred mainboard background as business and industrial concept.

3D support

Binnen dit support level is de opvolging van meldingen, verzoeken voor aanpassingen, de onsite beheer bezoeken maar ook de arbeid voor vervanging van werkplekken inbegrepen in het maandelijkse bedrag.

Wat op nacalculatie blijft zijn de werkzaamheden buiten de DA reguliere kantoortijden, vervangingen van Servers en bepaalde core componenten, uitbreidingen/installaties en verhuizingen.

4D support

Dit is het meest uitgebreide service level. Alle werkzaamheden ongeacht of het nu verstoringen, vernieuwingen, uitbreidingen of aanpassingen betreft worden 7 dagen per week, 24 uur per dag uitgevoerd tegen één vast tarief

Hoe we verrekenen ?

Om tot een maandelijks bedrag voor DAVE te komen wordt met een formule gewerkt.
Lastige is dat in veel gevallen één device soms meerdere gebruikers heeft (parttimers), maar in andere gevallen één gebruiker weer meerdere devices kan hebben (desktop/notebook; tablet; smartphone)

Om de totale infrastructuur met actieve componenten en devices in beheer te nemen hebben we bij 3D & 4D sterk de voorkeur om als teller uit te gaan van het aantal named 365 accounts.
Deze is via de Microsoft 365 tenant beschikbaar en kan dus heel eenvoudig periodiek met elkaar worden gebruikt om tot een maandelijkse kostprijs te komen.

Indien de DA Managed Services zich toch moet beperken tot een beperkt aantal apparaten of 2D support van toepassing is, dan zal moeten worden gecalculeerd op basis van een teller die gebaseerd is op een aantal Assets / IP adressen. In overleg wordt twee maal per kalender jaar de Asset lijst met elkaar vastgelegd, zodat de basis voor de teller met elkaar is afgestemd maar ook welke devices wel en welke niet onder het beheer van DAVE vallen.

Contact

Hebben we jouw interesse gewekt en wil je meer informatie?
Neem dan even contact op

ONZE PARTNERS