Per mei 2018 hebben wij ons aangesloten bij Nederland ICT. Zij zijn de belangenbehartiger en vertegenwoordiger van de Nederlandse ICT-Sector.

De keuze nu voor het lidmaatschap heeft te maken met :

  • verbreding van ons netwerk met collega ICT bedrijven voor het delen van kennis.
  • aansluiting bij een branche organisatie die ondersteuning kan bieden bij tal van back-office activiteiten en adviezen
  • conformeren aan (wettelijke) standaarden en procedures zoals deze door Nederland ICT worden uitgewerkt en ook afgestemd met de overheid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan
    • Hanteren van Leveringsvoorwaarden
    • Uitvoering van Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG / GDPR)