MVO MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

Maatschappelijk verantwoord ondernemen kent verschillende definities en invullingen.
Drechtstad Automatisering vertaalt dit binnen haar mogelijkheden naar een economisch,-en milieu bewust beleid.
Verder maken we financiële middelen vrij voor sponsoring van regionale sportclubs en culturele en maatschappelijke doelen, zie hiervoor ook onze facebookpagina.

DUURZAME MOBILITEIT

In steeds toenemende mate laat ons vakgebied toe dat we werkzaamheden vanuit onze kantooromgeving kunnen uitvoeren. Vanuit een praktisch oogpunt en zeker ook door de blijvende vraag naar persoonlijk contact op de werkvloer, voeren we toch geregeld bezoeken op locatie uit. Bij de samenstelling van ons wagenpark hebben we de bewuste keuze gemaakt voor hybride modellen. Gelet op de veelal korte reisafstanden behalen we zo een optimaal rendement en dragen bij aan een verlaagde CO2 uitstoot.

SPONSORING SPORTACTIVITEITEN

De verwijzing naar topsport is een van de pijlers waarop we de aanpak van onze ICT activiteiten hebben gebaseerd. Maar voor de jeugd is het beoefenen van sport veel meer dan alleen de prestatie…..
Drechtstad Automatisering sponsort daarom diverse regionale sportverenigingen. Je vindt ons onder andere terug bij:

CULTURELE & MAATSCHAPPELIJKE SPONSORING

Zoals al in onze firmanaam is opgenomen hebben wij een sterke binding met de Drechtsteden regio. Naast onze zakelijke activiteiten binnen dit gebied hebben we ook een culturele en maatschappelijke betrokkenheid. Gedurende het jaar zijn we via sponsoring betrokken bij diverse evenementen waaronder: